• rekruracja-1.jpg
  • rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

Drogi GIMNAZJALISTO!

Decyzja wyboru szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z ważniejszych w Twoim życiu. Najbliższe tygodnie będą okresem intensywnych poszukiwań i zbierania informacji o przyszłej szkole.

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach to nowoczesna i stale rozwijająca się placówka edukacyjna. Od wielu lat przygotowuje dla młodzieży i dorosłych bogatą ofertę edukacyjną.

Również w roku szkolnym 2018/2019 będą funkcjonowały takie profile kształcenia, które stanowią bardzo atrakcyjną i bezkonkurencyjną wśród innych ofert propozycję.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach uzyskują bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, odnoszą znaczące sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, realizują się w licznych szkolnych i pozaszkolnych przedsięwzięciach.

Wybór tej szkoły to gwarancja uczestnictwa w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, to opieka doświadczonych i życzliwych wychowawców. To także takie inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli, które stale podnoszą jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Drogi Gimnazjalisto, wybierz szkołę, która pomoże Ci zrealizować ważne osobiste cele, która rzetelnie przygotuje Cię do wyższych studiów. Wybierz Naszą Szkołę, bo w pełni zasługuje na takie wyróżnienie.

Ważne informacje o szkole, proponowanych w nadchodzącym roku szkolnym profilach kształcenia, a także zasady kwalifikacji i rekrutacji można uzyskać:
- odwiedzając osobiście szkołę;
- uczestnicząc w Targach Edukacyjnych;
- spotykając się ze swoim przyszłym wychowawcą;
- biorąc udział w Dniach Otwartych Zespołu Szkół;
- zapoznając się z ofertą kształcenia i innymi materiałami na szkolnej stronie internetowej.

 

 Przedmioty rozszerzone do wyboru przez uczniów LO i Technikum 

- realizowane od II klasy,

- do wyboru przez uczniów w 2. półroczu klasy I spośród przedmiotów: 

Kierunek kształcenia

I przedmiot rozszerzony

II przedmiot
rozszerzony

Przedmioty uzupełniające

Języki obce

Liceum Ogólnokształcące

 • historia
 • biologia
 • fizyka
 • geografia

 • język polski
 • język angielski
 • chemia
 • WOS
 • matematyka

 • historia i społeczeństwo
 lub
 • przyroda 

 oraz do wyboru:
 • podstawy  filozofii
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia specjalizacyjne (policyjne, wojskowe, pożarnicze)

 • Pierwszy język
 - angielski
 - niemiecki

 • Drugi język:
 - angielski
 - niemiecki
 

Technikum

 • matematyka
 • geografia

 • informatyka
 • WOS
 • język angielski 

 • historia i społeczeństwo  

 • Pierwszy język
 - angielski
 - niemiecki

 • Drugi język:
 - angielski
 - niemiecki

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

Język obcy

 • wielozawodowa
 (kształcenie teoretyczne zawodowe na kursach w CKUiP, zajęcia praktyczne u pracodawców*)

 • elektromechanik
 (kształcenie teoretyczne zawodowe w szkole, zajęcia praktyczne u pracodawców w LSSE*)

 Jeden do wyboru:
 • angielski
 lub
 • niemiecki

 

* SZKOLNY BANK PRAKTYK ZAWODOWYCH – celem tego przedsięwzięcia jest udzielanie pomocy uczniom i ich rodzicom w znalezieniu miejsc praktycznej nauki zawodu w renomowanych firmach Polkowickiej Podstrefy Ekonomicznej. Jest on powiązany z Gminnym Bankiem Kadr, dzięki czemu absolwenci będą mieli szansę zatrudnienia w tych firmach.


Dla uczniów Technikum szkoła organizuje praktyki zawodowe.