Przedmioty rozszerzone do wyboru przez uczniów LO i Technikum 

- realizowane od II klasy,

- do wyboru przez uczniów w 2. półroczu klasy I spośród przedmiotów: 

Kierunek kształcenia

I przedmiot rozszerzony

II przedmiot
rozszerzony

Przedmioty uzupełniające

Języki obce

Liceum Ogólnokształcące

 • historia
 • biologia
 • fizyka
 • geografia

 • język polski
 • język angielski
 • chemia
 • WOS
 • matematyka

 • historia i społeczeństwo
 lub
 • przyroda 

 oraz do wyboru:
 • podstawy  filozofii
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia specjalizacyjne (policyjne, wojskowe, pożarnicze)

 • Pierwszy język
 - angielski
 - niemiecki

 • Drugi język:
 - angielski
 - niemiecki

Technikum

 • matematyka
 • geografia

 • informatyka
 • WOS
 • język obcy nowożytny  

 • historia i społeczeństwo  

 • Pierwszy język
 - angielski
 - niemiecki

 • Drugi język:
 - angielski
 - niemiecki

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

Język obcy

 • wielozawodowa
 (kształcenie teoretyczne zawodowe na kursach w CKUiP, zajęcia praktyczne u pracodawców w ramach SBPZ*)

 • elektromechanik
 (kształcenie teoretyczne zawodowe w szkole, zajęcia praktyczne w szkole i u pracodawców w LSSE*)

 Jeden do wyboru:
 • angielski
 lub
 • niemiecki

 

* SZKOLNY BANK PRAKTYK ZAWODOWYCH – celem tego przedsięwzięcia jest udzielanie pomocy uczniom i ich rodzicom w znalezieniu miejsc praktycznej nauki zawodu w renomowanych firmach Polkowickiej Podstrefy Ekonomicznej. Jest on powiązany z Gminnym Bankiem Kadr, dzięki czemu absolwenci będą mieli szansę zatrudnienia w tych firmach.


Dla uczniów Technikum szkoła organizuje praktyki zawodowe.

plakat zs 2018