Technik ekonomista planuje i prowadzi działalność gospodarczą, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, prowadzi rachunkowość, wykonuje analizy i sporządza sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, korzysta z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo płacowych, zarządzania magazynem.

Absolwent w tym zawodzie może samodzielnie prowadzić małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcję asystenta prezesa czy dyrektora, może być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

 

TE Egzamin próbny1

Egzamin próbny

 

TE Egzamin próbny2

Egzamin próbny

 

TE Obóz matematyczny

Obóz matematyczny

 

TE Obóz w Karpaczu

Obóz w Karpaczu

 

TE Staż zagraniczny w Portsmouth Anglia

Staż zagraniczny w Portsmouth (Anglia)

 

TE Warsztaty we Wrocławiu

Warsztaty we Wrocławiu

 

TE Wycieczka zawodoznawcza

Wycieczka zawodoznawcza