Technik ekonomista planuje i prowadzi działalność gospodarczą, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, prowadzi rachunkowość, wykonuje analizy i sporządza sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, korzysta z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo płacowych, zarządzania magazynem.

Absolwent w tym zawodzie może samodzielnie prowadzić małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcję asystenta prezesa czy dyrektora, może być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą.