Charakterystyka zawodu:

Zawód technik informatyk staje się coraz bardziej poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.

Sylwetka absolwenta:

Technik informatyk posiada wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, a także montażem, konfigurowaniem oraz przygotowaniem do eksploatacji sprzętu komputerowego, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Zajmują się też oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych projektów. Piszą i testują programy komputerowe. Przykładowe przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in. urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne, projektowanie i wykonanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, aplikacje internetowe, systemy zarządzania bazami danych, multimedia i grafika komputerowa oraz język obcy zawodowy. Doświadczeni informatycy prowadzą badania nad zastosowaniem komputerów: architektura komputerowa i projektowanie, struktura danych i bazy danych, algorytmy, sztuczna inteligencja, języki komputerowe, przesyłanie danych i robotyzacja.

Obszary zatrudnienia:

Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

umysł twórczy, analityczny i logiczny,
zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań,
spostrzegawczość i szybka orientacja,
podatność na innowacje,
umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
umiejętność współpracy z ludźmi.

Przeciwwskazania zdrowotne:

wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi,
wady wymowy nie dające się skorygować,
przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
osłabiony słuch,
zaburzenia równowagi, epilepsja,
alergie.

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.

 

TI W drodze na staż

W drodze na staż

 

19553090 1358462767582306 1833765851 n

Kurs językowy w Portsmouth (Anglia)

 

TI Staż w Portsmouth1

Na stażu w Portsmouth (Anglia)

 

TI Staż w Portsmouth2

Na stażu w Portsmouth (Anglia)

 

TI wycieczka do karpacza2

Wycieczka do Karpacza