Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów. Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: marketing w działalności reklamowej, sprzedaż w reklamie, działalność gospodarcza w reklamie, elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, organizacja i techniki reklamy, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej, język obcy w działalności reklamowej, praktyka zawodowa.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy może być zatrudniony w: agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach, domach handlowych oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

 

19849044 1439212662791333 69178378 n

Na stażu w Portsmouth (Anglia)

 

IMG 20170703 104356

Na stażu w Portsmouth (Anglia)

 

0016

Warsztaty w Warszawskiej Szkole Filmowej