Profil humanistyczny jest propozycją dla uczniów, którzy interesują się literaturą, sztuką i historią. Są aktywni i twórczy, lubią czytać i pisać, chcą rozwijać uzdolnienia humanistyczne na warsztatach literackich i dziennikarskich, kołach recytatorskich i teatralnych.

Profil humanistyczny przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego i historii na poziomie rozszerzonym i do podjęcia studiów wyższych na takich kierunkach, jak m.in. filologia polska, dziennikarstwo, psychologia, filozofia, pedagogika i kierunki artystyczne. Ważne cele edukacyjne realizowane są także poprzez udział uczniów w obozach naukowych, wyjazdach do teatru i muzeów, wykładach na uniwersytecie, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie od 20 lat tworzą szkolny teatr "Anty-dotum" oraz organizują Tydzień Twórczości Artystycznej "ŻAK-ART".

 LO hum Dzien Niepodległsści

Dzień Niepodległości

 

LO hum Kawiarenka historyczna Piosenka ci nie da zapomnieć

Kawiarenka historyczna

 

 LO hum Na historycznych ścieżkach Dolnego Śląska

Na historycznych ścieżkach Dolnego Śląska

 

 LO hum Noc z językiem

 Noc z językiem

 

 LO hum Teatr Anty dotum

 Teatr ANTY-DOTUM

 

 LO hum Teatr Anty dotum2

 Teatr ANTY-DOTUM

 

LO hum W Muzeum Sztuki Współczesnej

W Muzeum Sztuki Współczesnej

 

LO hum ŻAK ART Warsztaty kulinarne

ŻAK-ART - warsztaty kulinarne