To oferta dla uczniów, którzy chcą lepiej zrozumieć prawa rządzące światem oraz myślą o dalszym kształceniu na studiach medycznych, uniwersyteckich i politechnicznych.

Z pomocą nauczycieli zdobędą rzetelne przygotowanie do dalszej nauki na takich kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biologia, chemia, matematyka, informatyka, czy mechatronika. Sprofilowanie klasy daje szeroki wachlarz możliwości edukacji na wielu innych kierunkach (np.: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia, technologia żywienia, geodezja, architektura, a także finanse, ekonomia i zarządzanie).

Młodzież rozwija swoje pasje i zainteresowania, uczestnicząc w konkursach i wykładach naukowych, w zajęciach laboratoryjnych i terenowych oraz konkursach przedmiotowych.