• rekruracja-0.jpg
  • rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

Szkoła realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.

Absolwent uzyskuje świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym.

Kwalifikacje zawodowe można uzyskać zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w szkole oraz u pracodawców Polkowickiej Strefy Ekonomicznej, z którymi szkoła współpracuje i którzy deklarują w przyszłości zatrudnienie najlepszych absolwentów.

Elektromechanik to specjalista, który zajmuje się wykonaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki np. transformatorów, silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych czy sprzętu AGD – pralek, żelazek odkurzaczy itp. Ponadto wykonuje instalacje przyłączające te urządzenia pod napięcie i montuje układy sterujące ich pracą.

 

Elektromechanik – opis zawodu https://www.bing.com/videos/search?q=elektromechanik+youtube&qpvt=elektromechanik+youtube&view=detail&mid=9A7EA8BC0A9C135317B29A7EA8BC0A9C135317B2&&FORM=VDRVRV

 

ekejtromechanik
Pracownia ksztalcenia w zawodzie elektromechanik

 

ekejtromechanik
Pracownia ksztalcenia w zawodzie elektromechanik

 

ekejtromechanik
Pracownia ksztalcenia w zawodzie elektromechanik

 

ekejtromechanik
Pracownia ksztalcenia w zawodzie elektromechanik

 

ekejtromechanik
Pracownia ksztalcenia w zawodzie elektromechanik