• rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

✱  kim jest?

Człowiek, który wykonuje urządzenia elektryczne lub zajmuje się ich naprawianiem.

 

 czym się zajmuje?    

Elektromechanik zajmuje się w swojej pracy urządzeniami elektrycznymi.

To specjalista, który może zarówno zajmować się wykonaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki m.in. silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Ponadto wykonuje instalacje przełączające te urządzenia pod wysokie napięcie, a także zajmuje się montażem układów sterujących ich pracą.

Osoba wykonująca zawód elektromechanika potrafi wykonać kompletny przegląd techniczny urządzenia elektrycznego, zamontować oraz zdemontować podzespoły mechaniczne
i elektryczne w urządzeniu tego typu. Poza tym elektromechanik powinien umieć instalować urządzenia elektryczne, a także nadzorować eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych w czasie przeglądów okresowych.

Szczegółowy zakres obowiązków elektromechanika uzależniony jest od miejsca zatrudnienia. Pracownik ten może np. kontrolować instalację elektryczną w pojeździe lub zajmować się montowaniem urządzeń elektrycznych. Do jego zadań może należeć także konserwowanie sprzętu i usuwanie usterek.

 

✱  wymagania na stanowisku

Elektromechanik powinien wyróżniać się zdolnościami manualnymi, spostrzegawczością, sumiennością oraz cierpliwością. W tym zawodzie potrzebna jest także umiejętność posługiwania się odpowiednimi przyrządami.

 

W RAMACH TEGO ZAWODU UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ:

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie elektromechanik w naszej szkole, są objęci patronatem KGHM Polska Miedź S.A.

 

Polecamy film o zawodzie elektromechanik:

 

 

 

 ekejtromechanik

ekejtromechanik
Uczniowie kształcący się w zawodzie elektromechanik na wycieczce zawodoznawczej

 

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie elektromechanik

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie elektromechanik

 ekejtromechanik
Pracownia ksztalcenia w zawodzie elektromechanik

ekejtromechanik
Pracownia ksztalcenia w zawodzie elektromechanik

 

ekejtromechanik
Pracownia ksztalcenia w zawodzie elektromechanik