• rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.png

zkoła realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.

Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie robotniczym bądź czeladniczym. Absolwent uzyskuje świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym.

Kwalifikacje zawodowe można uzyskać zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy rzemieślnicze.

Kandydat może się kształcić w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie po podpisaniu umowy o pracę z wybranym pracodawcą.

W wyborze zawodu i znalezieniu pracodawcy Szkoła udziela pomocy poprzez Szkolny Bank Praktyk.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w centrach kształcenia praktycznego w ramach czterotygodniowych turnusów, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców przez dwa lub trzy dni w tygodniu.

Fryzjer – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=nnyzY-iHSxE
Krawiec – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=3ohv9EUVhVM
Operator obrabiarek skrawających – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=SKIHXFAV2JE
Piekarz – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=rdXi7QRVoOo
Stolarz – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=WMnEhAR8Ixw
Mechanik pojazdów samochodowych – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=XqTpWQWnSC0
Florysta – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=gmZCmDs56kc
Lakiernik – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=dI0xUQG7Fjs
Elektryk – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=MSDrvZ3o5Ms
Cukiernik – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=Y0uaTN0X0kE
Murarz tynkarz – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=FtuzoQvxf5o
Ogrodnik – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=UVua081mdrI
Sprzedawca – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=5ll4j6zRYBI