• rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

 

Profil humanistyczny jest dla osób interesujących się literaturą, historią, filozofią i sztuką, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata, aktywnych społecznie.

 

Zapewniamy:

✱ oprócz trzech przedmiotów rozszerzonych (języka polskiego, historii i języka angielskiego) przedmioty z programem autorskim – filozofia i życie oraz tygiel literacki;

✱ nowoczesne formy i metody nauczania;

✱ solidne przygotowanie do matury;

✱ dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych prowadzone przez nauczycieli-egzaminatorów;

✱ przygotowanie do olimpiad i konkursów.

 

Proponujemy:

✱ obozy humanistyczne;

✱ warsztaty literackie, dziennikarskie i teatralne w ramach szkolnego teatru „Anty-dotum” (25 lat istnienia!);

✱ warsztaty archeologiczne w Gieczu, pierwszej siedzibie Piastów;

✱ wykłady i zajęcia prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego;

✱ Koło Odkrywców Historii;

✱ „Weekend z kulturą” – wyjazdy do teatru, opery, filharmonii i muzeów;

✱ spotkania autorskie z pisarzami, poetami, dziennikarzami i innymi pasjonatami;

✱ Tydzień Twórczości Artystycznej ŻAK-ART. (XX edycji, 20 lat);

✱ ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne.

 

Osoby, które wybiorą profil humanistyczny, będę mogły studiować na takich kierunkach jak:

- filologia polska,

filologie obce,

prawo,

historia,

archeologia,

historia sztuki,

kulturoznawstwo,

dziennikarstwo,

politologia,

europeistyka,

socjologia,

psychologia,

stosunki międzynarodowe.

 

WYBIERZ PROFIL HUMANISTYCZNY, A NA PEWNO NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ!

OBIECUJEMY RZETELNĄ WIEDZĘ I MNÓSTWO ATRAKCJI.

 

Profil humanistyczny

 

Profil humanistyczny
Profil humanistyczny

 

Profil humanistyczny
Profil humanistyczny

 

Profil humanistyczny
Profil humanistyczny

 

Profil humanistyczny
Profil humanistyczny

 

Profil humanistyczny
Profil humanistyczny