• rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.png

Klasa matematyczna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym europejskiego rynku pracy, dajemy Ci szansę na zdobycie najbardziej poszukiwanego wykształcenia.

• Jesteś zainteresowany przedmiotami ścisłymi, planujesz w przyszłości studia:
– uniwersyteckie (nauki ścisłe – matematyka, fizyka, kierunki inżynierskie),
– politechniczne (np. budownictwo, elektronika, mechanika elektromechanika, energetyka, automatyka i robotyka, transport i logistyka),
– ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, bankowość, handel zagraniczny)?
• Chcesz w przyszłości dobrze zarabiać, mieć ciekawą i kreatywną pracę?
• Wierzysz, że każdy problem ma swoje rozwiązanie?
• Interesujesz się światem liczb i pojęć matematycznych?
• Chcesz poznać matematyczne modele opisu zjawisk zachodzących w świecie?
• Marzysz o zawodzie: inżyniera/architekta/konstruktora/informatyka/ekonomisty?

Wybierz klasę matematyczną!

Profil matematyczny
Profil matematyczny

 

Profil matematyczny
Profil matematyczny

 

Profil matematyczny
Profil matematyczny

 

Profil matematyczny
Profil matematyczny

 

Profil matematyczny
Profil matematyczny