• rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

Jesteś zainteresowany przedmiotami ścisłymi?

Wierzysz, że każdy problem da się rozwiązać?

Interesujesz się światem liczb i pojęć matematycznych?

Chcesz w przyszłości dobrze zarabiać i mieć ciekawą pracę?

Wybierz profil matematyczny!

Zapewniamy:

✱ oprócz trzech przedmiotów rozszerzonych (matematyki, informatyki, języka angielskiego) przedmioty z programem autorskim – wstęp do programowania 

✱ kreatywna matematyka;

✱ nowoczesne formy i metody nauczania;

✱ solidne przygotowanie do matury;

✱ dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych prowadzone przez nauczycieli-egzaminatorów;

✱ przygotowanie do olimpiad i konkursów (m.in. „Kangura Matematycznego”).

 

Proponujemy:

✱ obozy matematyczno-informatyczne;

✱ wykłady i zajęcia warsztatowe na wyższych uczelniach;

✱ mecze matematyczne;

✱ udział w projekcie „Noc Matematyków”.

 

Kończąc profil matematyczny, możesz wybrać studia:

✱ uniwersyteckie (nauki ścisłe: matematyka, fizyka; kierunki inżynierskie);

✱ politechniczne (budownictwo, elektronika, mechanika, elektromechanika, automatyka i robotyka, transport i logistyka)

✱ ekonomiczne (finanse i rachunkowość, bankowość, handel zagraniczny).

 

DZIĘKI PROFILOWI MATEMATYCZNEMU ZAPEWNIASZ SOBIE MIEJSCE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY I DOSTAJESZ SZANSĘ NA ZDOBYCIE NAJBARDZIEJ POSZUKIWANEGO WYKSZTAŁCENIA.

 Profil matematyczny

Profil matematyczny
Profil matematyczny

 

Profil matematyczny
Profil matematyczny

 

Profil matematyczny
Profil matematyczny

 

Profil matematyczny
Profil matematyczny

 

Profil matematyczny
Profil matematyczny