• rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.png

Klasa przyrodnicza to najlepszy wybór dla przyszłych lekarzy, weterynarzy, farmaceutów, stomatologów, fizjoterapeutów, dietetyków. Realizując biologię i chemię w zakresie rozszerzonym, będziesz mógł kontynuować naukę także na takich kierunkach jak: biotechnologia, bioinżynieria, leśnictwo, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienia, kosmetologia, medycyna sądowa, analityka medyczna i wielu innych.

W naszej szkole klasa przyrodnicza ma długą tradycję. Od lat jej uczniowie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych programach i projektach. W bieżącym roku szkolnym młodzież ma możliwość współpracować z koleżankami i kolegami z Bułgarii, Turcji, Rumunii i Portugalii w ramach projektu "Past, present, future – memories and dreams" (współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+) oraz uczestniczyć w innowacyjnym projekcie łączącym rozwój kompetencji cyfrowych z tematem ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju "Code for Green", który jest autorskim programem Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych. Finansowany jest ze środków fundacji Terre des hommes oraz Volkswagen Belegschaftsstiftung.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, organizując zajęcia laboratoryjne m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Zielonej Górze. Uczniowie uczestniczą w warsztatach terenowych na obszarach ciekawych pod względem przyrodniczym na terenie całej Polski, realizują lekcje w muzeach, ogrodach zoologicznych i botanicznych, wyjeżdżają na obozy przyrodnicze. Wielu z nich osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach z zakresu biologii i chemii na różnych szczeblach. Organizujemy ciekawe przedsięwzięcia: Polkowicki Festiwal Ziemi, Noc biologów i chemików, maratony przyrodnicze, akcje (np. Sprzątanie Świata) oraz konferencje (np. "Transplantacja: bezcenny dar - nadzieja życia").

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą naukową. Całkowitej modernizacji uległy pracownie: biologiczna i chemiczna, które zostały wyposażone w najnowocześniejsze środki dydaktyczne.

Biologia to nauka o życiu - czy można uczyć się czegoś ciekawszego? Świat przyrody nadal ma przed nami mnóstwo tajemnic. Może to właśnie Ty je odkryjesz?

 

Profil przyrodniczy (medyczny)
Profil przyrodniczy

 

Profil przyrodniczy (medyczny)
Profil przyrodniczy

 

Profil przyrodniczy (medyczny)
Profil przyrodniczy

 

Profil przyrodniczy (medyczny)
Profil przyrodniczy

 

Profil przyrodniczy (medyczny)
Profil przyrodniczy