• rekruracja-0.jpg
  • rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

Celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest nabycie przez ucznia takich umiejętności jak: prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich, rezerwowanie usług hotelarskich, wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji, przygotowanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości, przygotowanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe, posługiwanie się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, postępowanie zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej, takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: żegluga morska, lotnicza, koleje. Ponadto może być zatrudniony w organach administracji zajmującej się usługami hotelarskimi, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

 

Technik hotelarstwa – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=U34FeAvMVV0

 

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa