• rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

Celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest nabycie przez ucznia takich umiejętności jak: prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich, rezerwowanie usług hotelarskich, wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji, przygotowanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości, przygotowanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe, posługiwanie się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, postępowanie zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej, takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: żegluga morska, lotnicza, koleje. Ponadto może być zatrudniony w organach administracji zajmującej się usługami hotelarskimi, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

 Technik hotelarstwa – opis zawodu

 


W RAMACH TEGO ZAWODU UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:
a) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
b) przygotowywania i podawania śniadań,
c) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
2) w zakresie kwalifikacji

HGT.06. Realizacja usług w recepcji:
a) rezerwacji usług hotelarskich,
b) obsługi gości w recepcji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
•    rezerwowania usług hotelarskich;
•    wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
•    prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
•    przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
•    przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
•    przyjmowania i realizacji zamówień na usługi hotelarskie;
•    organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

hotelarstwa

 

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik hotelarstwa

hotelarstwa
Technik hotelarstwa

hotelarstwa
Technik hotelarstwa

hotelarstwa
Technik hotelarstwa

hotelarstwa
Technik hotelarstwa