• rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.png

Profil humanistyczny jest propozycją dla uczniów, którzy interesują się literaturą, sztuką i historią. Są aktywni i twórczy, lubią czytać i pisać, chcą rozwijać uzdolnienia humanistyczne na warsztatach literackich i dziennikarskich, kołach recytatorskich i teatralnych.

Profil humanistyczny przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego i historii na poziomie rozszerzonym i do podjęcia studiów wyższych na takich kierunkach, jak m.in. filologia polska, dziennikarstwo, psychologia, filozofia, pedagogika i kierunki artystyczne. Ważne cele edukacyjne realizowane są także poprzez udział uczniów w obozach naukowych, wyjazdach do teatru i muzeów, wykładach na uniwersytecie, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie od 20 lat tworzą szkolny teatr "Anty-dotum" oraz organizują Tydzień Twórczości Artystycznej "ŻAK-ART".

 

Profil humanistyczny
Profil humanistyczny

 

Profil humanistyczny
Profil humanistyczny

 

Profil humanistyczny
Profil humanistyczny

 

Profil humanistyczny
Profil humanistyczny

 

Profil humanistyczny
Profil humanistyczny