• rekruracja-2.png
  • rekruracja-3.png
  • rekruracja-4.png
  • rekruracja-5.jpg

Klasa o profilu policyjnym to wybór dla tych, których interesuje wiedza z zakresu prawa karnego i procesowego oraz psychologii zachowań przestępczych.

 

Zapewniamy:

✱ oprócz trzech przedmiotów rozszerzonych (geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego) przedmioty z programem autorskim: podstawy kryminalistyki, specjalistyczny trening fizyczny i kreatywna matematyka;

✱ nowoczesne formy i metody nauczania;

✱ solidne przygotowanie do matury;

✱ dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych prowadzone przez nauczycieli-egzaminatorów;

✱ przygotowanie do egzaminu wstępnego w różnego rodzaju formacjach mundurowych (od stycznia 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, które daje dodatkowe atuty absolwentom szkół, w których były nauczane przedmioty związane z policją; w procesie rekrutacji otrzymują oni dodatkowe punkty, czyli startują z wyższego pułapu, aniżeli osoby kończące inne klasy w liceach ogólnokształcących)

✱ przygotowanie do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny.   

 

Proponujemy:

✱ zajęcia na strzelnicy;

✱ zajęcia terenowe z wykorzystaniem sprzętu technicznego;

✱ taktyki i techniki interwencji oraz samoobrony;

✱ zajęcia specjalistyczne prowadzone w formie ćwiczeń i wykładów przez funkcjonariuszy Policji;

✱ obozy szkoleniowe;

✱ zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Osoby, które wybiorą profil policyjny, będę mogły studiować na takich kierunkach jak:

✱ kierunki cywilne: bezpieczeństwo cywilne, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistyka, resocjalizacja, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne,  bezpieczeństwo i higiena pracy, mediacje, europeistyka, stosunki międzynarodowe, prawo i inne;

✱ kierunki mundurowe: Wyższa Szkoła Policji i inne.

 

POLICJANT TO ZAWÓD, OD KTÓREGO ZALEŻY LUDZKIE BEZPIECZEŃSTWO. TO NIE TYLKO PASJA I PRACA, TO PRZEDE WSZYSTKIM ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

ZOSTAŃ UCZNIEM KLASY O PROFILU POLICYJNYM!

 

 

Profil policyjny

 

 

Profil policyjny
Profil policyjny

 

Profil policyjny
Profil policyjny

 

Profil policyjny
Profil policyjny

 

Profil policyjnyy
Profil policyjny

 

Profil policyjny
Profil policyjny

 

Profil policyjny
Profil policyjny