• rekruracja-2.png
 • rekruracja-3.png
 • rekruracja-4.png
 • rekruracja-5.jpg

Technik reklamy (kod zawodu 333907) przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

 Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Wszystkie firmy na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamy,
 • przygotowywać produkcje filmów reklamowych i reklam radiowych,
 • organizować produkcje dźwiękowych nagrań reklamowych,
 • planować, rezerwować i dokonywać zakupu powierzchni i czasu reklamowego w różnych rodzajach mediów,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • tworzyć wizualizacje, identyfikacje firm i produktów (znaki graficzne i logotypy),
 • tworzyć teksty, slogany reklamowe i scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych,
 • obsługiwać programy graficzne: Ilustrator, Photoshop, CorelDraw,
 • organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy,
 • organizować promocje sprzedaży towarów i usług reklamowych,
 • współpracować z klientami, firmami polskimi i zagranicznymi,
 • oceniać komunikacyjną, artystyczną i estetyczną wartość przygotowanych reklam,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowej,
 • pozyskiwać informacje o aktualnych trendach w reklamie,
 • porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej,
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
 • kierować zespołem pracowników,
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego,
 • przygotować projekt z uwzględnieniem różnych technik druku.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 • komunikatywnych,
 • kreatywnych,
 • otwartych na nowe doświadczenia,
 • odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
 • stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • posiadających zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • spostrzegawczych,
 • operatywnych w działaniu,
 • posiadających umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • cechujących się wysoka kulturą osobistą, uczciwością,
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

W zawodzie technik reklamy kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania elementów strategii reklamowej
 • przygotowania elementów kreacji reklamowej
 • produkcji reklamy
 • planowania kampanii reklamowej
 • organizowania sprzedaży reklamowej
 • realizowania kampanii reklamowej
 • badania przekazu reklamowego

  

Jeżeli masz predyspozycje organizatorskie, interesuje Cię reklama, chcesz wiedzieć jak planować kampanie reklamowe, masz głowę pełną pomysłów, wybierz technikum organizacji reklamy!

W naszej szkole zdobędziesz umiejętności:
- opracowywania ofert handlowych z zakresu sprzedaży usług reklamowych,
- tworzenia sloganów reklamowych, scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych, projektów graficznych reklam,
- organizowania produkcji dźwiękowych nagrań reklamowych,
- posługiwania się programami graficznymi (CorelDraw, Photoshop),
- posługiwania się urządzeniami cyfrowymi.

Technik reklamy może być zatrudniony w agencjach reklamowych, działach marketingu, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, studiach graficznych lub studiach fotografii cyfrowej. Odnajdzie się również w branży handlowej.

 

 reklamy

 

Technik reklamy – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=ob3lgEjSbQA

 

 

reklamy

 

reklamy
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik reklamy

reklamy
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik reklamy

reklamy
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik reklamy

reklamy
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik reklamy

tudio-fotograficzne
Studio fotograficzne

studio-fotograficzne
Studio fotograficzne

tudio-fotograficzne
Studio fotograficzne

studio-filmowe
Studio filmowe

studio-filmowe
Studio filmowe

studio-filmowe
Studio filmowe

studio-filmowe
Studio filmowe