• rekruracja-2.png
  • rekruracja-3.png
  • rekruracja-4.png
  • rekruracja-5.jpg

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych.

Spedytor swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego. Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych.

W RAMACH TEGO ZAWODU UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
✱  Planować realizację procesów transportowych
✱  Przygotowywać ładunki do transportu
✱  Przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów transportowych
✱ Prowadzić dokumentację spedycyjno -transportową
✱ Nadzorować realizację procesów transportowych
✱ Prowadzić korespondencję i negocjacje
✱ Kalkulować ceny usług spedycyjno- transportowe

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

Technik spedytor – opis zawodu

 

 

spedytor'

 

spedytor
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik spedytor

spedytor
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik spedytor

 

spedytor
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik spedytor

 

spedytor
Technik spedytor

 

spedytor
Technik spedytor