• rekruracja-2.png
  • rekruracja-3.png
  • rekruracja-4.png
  • rekruracja-5.jpg

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Zawód ten można wykonywać w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych lub dowolnych firmach, w których została wprowadzona informatyzacja. Można także prowadzić własną działalność gospodarczą.

W RAMACH TEGO ZAWODU UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

* przygotować stanowisko komputerowe do pracy,

* naprawiać urządzenia  techniki komputerowej,

* projektować i wykonywać montaż lokalnej sieci komputerowej,

* administrować systemami operacyjnymi.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

* tworzyć i administrować bazami danych,

* tworzyć strony i aplikacje internetowe.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe oraz staże  w kraju i za granicą.

 

Technik informatyk – opis zawodu

 

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik informatyk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik informatyk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik informatyk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik informatyk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik informatyk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik informatyk