• rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

Profil akademicki jest dla osób posiadających wszechstronne kompetencje, mających duszę humanisty, albo ścisłowca. Jest to profil objęty patronatem przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach i filią w Lubinie.

 

Zapewniamy:

✱ oprócz trzech przedmiotów rozszerzonych (języka polskiego, języka angielskiego i matematyki) przedmioty z programem autorskim – filozofia i życie oraz kreatywna matematyka;

✱ nowoczesne formy i metody nauczania;

✱ solidne przygotowanie do matury;

✱ dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych prowadzone przez nauczycieli- egzaminatorów;

✱ przygotowanie do olimpiad i konkursów.

 

Proponujemy:

✱ uczestnictwo w ćwiczeniach i wykładach realizowanych na Uczelni Jana Wyżykowskiego;

✱ poznawanie studenckiego życia;

✱ spotkania z naukowcami, badaczami;

✱ konferencje, debaty;

✱ koła zainteresowań, projekty i programy;

✱ eventy na terenie Szkoły;

✱ ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne.

 

Osoby, które wybiorą profil humanistyczny, będę mogły studiować na takich kierunkach jak:

- stosunki międzynarodowe,

- public relations,

- filologia,

- global communication,

- psychologia,

- pedagogika,

- socjologia,

- dziennikarstwo,

- historia,

- filozofia,

- ekonomia.

.

WYBIERZ PROFIL AKADEMICKI, ROZWIJAJ KOMPETENCJE HUMANISTYCZNE
I MATEMATYCZNE!

POZNAJ ŻYCIE STUDENCKIE OD KUCHNI I PRECYZYJNIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.

klasa językowa
Profil akademicki

 

klasa językowa
Profil akademicki