• rekruracja-0.jpg
  • rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

W naszej szkole kształcenie w zawodzie technik elektryk objęła patronatem firma Leadec Sp. z o.o. Mając ponad 200 oddziałów na całym świecie i prawie 20 000 pracowników, Leadec jest jednym z wiodących dostawców serwisu technicznego dla przemysłu.

Absolwenci szkoły – jako mistrzowie, technolodzy, laboranci, serwisanci czy konserwatorzy sprzętu – mogą być zatrudnieni w elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny, biurach projektowych oraz wielu innych.

Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu zadań zawodowych do technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.

 

Technik elektryk – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=gbDa2jN4NTk

 

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik elektryk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik elektryk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik elektryk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik elektryk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik elektryk