Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /domains/oferta-edukacyjna.zs.polkowice.pl/public_html/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1447
Zespół Szkół im Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach - technik elektryk
  • rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.png

W naszej szkole kształcenie w zawodzie technik elektryk objęła patronatem firma Leadec Sp. z o.o. Mając ponad 200 oddziałów na całym świecie i prawie 20 000 pracowników, Leadec jest jednym z wiodących dostawców serwisu technicznego dla przemysłu.

Absolwenci szkoły – jako mistrzowie, technolodzy, laboranci, serwisanci czy konserwatorzy sprzętu – mogą być zatrudnieni w elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny, biurach projektowych oraz wielu innych.

Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu zadań zawodowych do technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.

 

W RAMACH TEGO ZAWODU UCZEŃ MOŻE ZDOBYĆ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie:
•    wykonywał instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej,
•    uruchamiał instalacje elektryczne,
•    montował i uruchamiał układy sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi na podstawie dokumentacji technicznej,
•    dokonywał konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie:
•    wykonywał pomiary parametrów instalacji elektrycznych,
•    eksploatował i wykonywał pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

 

Technik elektryk – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=gbDa2jN4NTk

 

technik-elektryk-1.jpg
Technik elektryk na wyciecce zawodoznawczej

 

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik elektryk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik elektryk

technik-elektryk-1.jpg
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik elektryk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik elektryk

informatyk
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik elektryk