• rekruracja-2.jpg
 • rekruracja-3.jpg
 • rekruracja-4.jpg
 • rekruracja-5.jpg

Opis: Sztuczna inteligencja, internet rzeczy, technologie webowe i mobilne to aktualnie najbardziej i najszybciej rozwijające się obszary w informatyce. Znajomość zagadnień
z tego zakresu gwarantuje uzyskanie prestiżowych kompetencji dających przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Aktualnie obserwuje się ogromne zapotrzebowanie na specjalistów posiadających unikalne kwalifikacje w dziedzinach informatyki, które będę kształtować przyszłość ludzkości. Badania naukowe i specjalistyczne prognozy wskazują, że osoby posiadające kwalifikacje z zakresu sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy wspieranych przez technologie sieciowe i mobilne będę najbardziej poszukiwane wśród pracodawców we wszystkich obszarach biznesu, edukacji i administracji publicznej. Warto wspomnieć, że rozwój informatyki będzie uwzględniał kwestie związane z ekologią zgodnie ze strategią digitalizacji UE do roku 2050.

Zapewniamy:

- podstawy programowania,

- sztuczna inteligencja,

- internet rzeczy,

- technologia Web i mobilna;

 • nowoczesne formy i metody nauczania;
 • solidne przygotowanie do matury;
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych prowadzone przez nauczycieli- egzaminatorów.

Proponujemy:

 • udział w realizacji krajowych i międzynarodowych programów i projektów;
 • konferencje, debaty;
 • koła zainteresowań;
 • eventy na terenie Szkoły;

Osoby, które wybiorą profil IT, będę mogły studiować na takich kierunkach jak:

 • informatyka
 • biznes
 • biotechnologia
 • biomedycyna
 • telekomunikacja
 • budownictwo (smart home)
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • mechatronika