• rekruracja-0.jpg
  • rekruracja-2.jpg
  • rekruracja-3.jpg
  • rekruracja-4.jpg
  • rekruracja-5.jpg

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik reklamy jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów. Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: marketing w działalności reklamowej, sprzedaż w reklamie, działalność gospodarcza w reklamie, elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, organizacja i techniki reklamy, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej, język obcy w działalności reklamowej, praktyka zawodowa.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy może być zatrudniony w: agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach, domach handlowych oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

 

Technik reklamy – opis zawodu https://www.youtube.com/watch?v=ob3lgEjSbQA

 

reklamy
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik reklamy

reklamy
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik reklamy

reklamy
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik reklamy

reklamy
Pracownia ksztalcenia w zawodzie technik reklamy

tudio-fotograficzne
Studio fotograficzne

studio-fotograficzne
Studio fotograficzne

tudio-fotograficzne
Studio fotograficzne

studio-filmowe
Studio filmowe

studio-filmowe
Studio filmowe

studio-filmowe
Studio filmowe

studio-filmowe
Studio filmowe